ओलम्पिकमा भाग लिएका सबै अमेरिकन खेलाडीलाई राष्ट्रपति बरक ओबामा र फस्ट लेडी Michelle ओबामा यो सन्देश

ओलम्पिकमा भाग लिएका सबै अमेरिकन खेलाडीलाई राष्ट्रपति बरक ओबामा र फस्ट लेडी Michelle ओबामा यो सन्देश

“Bring Home Gold for Red, White and Blue” Watch Video Below

 

Written by 

Leave a Reply

%d bloggers like this: